RK Slovenije
Območno združenje Celje

Kidričeva ulica 3
3000 Celje

Tel: 03/425 25 62, 425 25 63
Faks: 03/425 25 61
E-mail: celje.ozrk@ozrks.si
Sekretar: Selimir Ćopić
TRR: 0510 0801 5553 166 Abanka
Davčna številka: 98372157

URADNE URE TAJNIŠTVO

ponedeljek, torek, četrtek 8.00 – 11.00 in 13.00 – 15.00 ure
sreda 8.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00 ure
petek 8.00 – 11.00 in 13.00 – 14.00 ure

Sprejem vlog za prehrano - torek, sreda 8.00 - 11.00 ure

URADNE URE  SKLADIŠČE OBLAČIL IN OBUTVE

torek 9.00 – 11.00 in 13.00 – 15.00 ure
sreda 9.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00 ure
petek 9.00 – 11.00 in 13.00 – 14.00 ure

Oblačila lahko oddate tudi izven delovnega časa v kontejner za oblačila na naslovu skladišča (Delavska ulica 21, Celje).

Upravljanje piškotkov
 

POBUDA ZA VKLJUČITEV V EKIPO PRVE POMOČI RKS – OZ CELJE

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Celje objavlja pobudo, da se prijavite za članstvo v ekipi prve pomoči RKS - OZ Celje.

Ekipa prve pomoči je ob nesrečah podpora nujni medicinski pomoči kadar zaradi okoliščin in razsežnosti nesreče redni sitem nujne medicinske pomoči ne more zagotoviti zadostne oskrbe poškodovanih, nenadno obolelih.

Članstvo v ekipi prve pomoči pomeni:

  • delovanje v ekipi,
  • obiskovanje treningov,
  • usposabljanj,
  • izvajanje brezplačnih delavnic, promocij TPO in
  • udeležba na preverjanjih.

 

Najpomembnejša naloga pa je odziv pri nesrečah ali kadar je potrebna druga humanitarna pomoč.

Postopek vključitev v ekipo poteka tako, da se priključite treningom ekipe prve pomoči.

Člani občinske ekipe prve pomoč so zavedeni v evidencah regijskega centra za obveščanje.

RKS - OZ Celje jih v evidenco vpiše kadar prostovoljec, prostovoljka izkaže zanesljivost.

Zainteresirane vabimo, da se prijavijo na e-pošto:

celje.ozrk@ozrks.si ali po pošti RKS OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

 

Podeli:

Programi za mlade

KROŽKI RDEČEGA KRIŽA V OSNOVNIH ŠOLAH
Krožki Rdečega križa so oblika interesnega povezovanja osnovnošolcev. Pod vodstvom mentorjev šolarji negujejo pozitivne vrednote kot so solidarnost, strpnost, priznavanje drugačnosti, nesebičnost, iskrenost, poštenost, humanost. Na krožkih razpravljajo o skrbi za lastno zdravje in lastno varnost, o pomenu varovanja narave ter o škodljivosti alkohola cigaret in drog. Medse povabijo medicinskega delavca, strokovnjaka za prehrano, invalida, predstavnike krajevnih organizacij RK in OZRK. Skupaj s prostovoljci RK obiskujejo starejše na domu, sodelujejo z domovi upokojencev in zanje pripravljajo kulturne programe. Tako spoznavajo, kako pomagati osamljenim, bolnim in ljudem v stiski, se učijo znati poslušati in odzivati na prošnje za pomoč, hkrati pa razvijajo lasten čut za odgovornost in solidarnost. O omenjenih temah pripravljajo tudi šolske razstave in pozitivne vrednote razširjajo tudi na sošolce. V okviru krožkov Rdečega križa spoznavajo tudi osnove nudenja prve pomoči.

TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV IZ PRVE POMOČI
Rdeči križ Slovenije vsako leto organizira državno tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Tekmovanje je namenjeno učencem predmetne stopnje osnovnih šol. Je sestavni del programa aktivnosti Evropske listine o varnosti v cestnem prometu.
RKS - območno združenje organizira najprej občinsko tekmovanje iz katerega se najboljše ekipa udeleži regijskega tekmovanja. Najboljša ekipa regijskega tekmovanja pa se udeleži državnega tekmovanja na Debelem rtiču.
Tekmovanje obsega teoretični in praktični del preverjanja usposobljenosti. V teoretičnem delu je 25 vprašanj iz prve pomoči, 15 vprašanj iz cestno-prometnih predpisov in 10 vprašanj iz gibanja RK. Praktični del se nanaša na oskrbo izbranih primerov poškodb.
Ekipo šole sestavlja šest članov. Ekipa tekmuje razdeljena v dve trojki, prijavi pa lahko tudi rezervnega tekmovalca/ko, ki se po potrebi vključi v tekmovanje. Ekipo pripravlja in vodi učitelj oziroma mentor krožka prve pomoči, ki je opravil osemurni tečaj pri Zavodu RS za šolstvo in ki se je udeležil 5 - urnega praktičnega usposabljanja za nudenje prve pomoči.

LETOVANJE OSNOVNOŠOLCEV IZ SOCIALNO ŠIBKIH DRUŽIN V MLADINSKEM LETOVIŠČU IN ZDRAVILIŠČU DEBELI RTIČ
Preko akcije "Peljimo jih na morje", ki jo organizira RKS in sredstev, ki jih pridobimo s strani FIHO, pošiljamo na letovanje učence osnovnih šol, prav tako pa tudi starostnike.
Pri izbiri osnovnošolcev za 7-dnevne brezplačne počitnice v mladinskem letovišču in zdravilišču Debeli rtič sodelujejo osnovne šole in krajevne organizacije Rdečega križa.

Podeli:

Programi socialna dejavnost

SOSEDSKA POMOČ - pomoč na domu
Prostovoljke in prostovoljci, člani vseh 23 krajevnih organizacij RK, pomagajo svojim sokrajanom - zlasti starejšim, onemoglim, bolnim in invalidnim osebam ter osebam, ki živijo same in si iz različnih razlogov ne morejo ali znajo same organizirati življenja. Pomagajo jim pri osebni negi, gospodinjskih opravilih -kuhanju , pospravljanju, čiščenju, likanju, pri delu na vrtu (urejanje zelenjavnega vrta, pospravljanje pridelkov - krompir, koruza, grozdje...), pri pripravi kurjave (žaganje in sekanje drv). Pomagajo jim tudi pri urejanju zadev pri uradnih organih, peljejo jih k zdravniku, jim prinesejo zdravila iz lekarne in zanje nakupujejo živila. Namenjajo jim tudi vzpodbudno besedo.

OBISKI STAREJŠIH, OSAMLJENIH, BOLNIH IN INVALIDNIH OSEB NA DOMU
Prostovoljci 23 krajevnih organizacij Rdečega križa obiskujejo starejše, osamljene, invalidne in bolne sokrajane na domu, v Domovih za starejše občane in drugih zavodih. Obiskov in pozornosti so deležni tudi ljudje v veliki socialni stiski, ki jih revščina potiska v osamljenost in ozadje. Osamljenih, bolnih in invalidov se posebej spomnimo in jih obiščemo ob njihovih jubilejih, ob večjih zdravstvenih težavah in pred prazniki, ko je občutek osamljenosti, pozabljenosti in nemoči še večji kot sicer. Prostovoljke in prostovoljci s toplo besedo in skromno pozornostjo v obliki darilca pomagajo pri lajšanju osamljenosti in tako vlivajo vedrino tam, kjer je potrebno ter jo dajejo in hkrati sprejemajo tam, kjer se starejši, osamljeni in invalidi sami dobro znajdejo. Prostovoljci prisluhnejo pripovedim obiskanih o njihovih življenjskih uspehih in težavah ter jim tako sporočijo, da v svoji radosti in žalosti niso sami. Svetujejo jim, kam naj se obrnejo po pomoč, če je to potrebno in o težavah posameznikov obveščajo tudi OZRK Celje, ki se tudi odzove, če je to potrebno.

PSIHOSOCIALNA DEJAVNOST - POMOČ
RKS - OZ Celje in njegovi prostovoljci redno pomagajo posameznikom in družinam v socialni in psihični stiski, ki se zaradi težav, v katerih so se znašli (izguba dela, bolezen, nizke plače...), obračajo na RKS - OZ in njegovih 23 KORK. Prizadevamo si lajšati njihovo eksistenčno krizo in posledično socialno stisko. Pomagamo jim s hrano in oblačili, prispevki pri nakupu šolskih potrebščin ter v izrednih primerih in primerih naravnih nesreč tudi pri urejanju bivalnih prostorov. Pri tem posebno pozornost namenjajo enostarševskim družinam in družinam z več otroki, kjer ni dovolj rednih prihodkov za dostojno preživetje. Pomagamo starejšim ljudem, ki se preživljajo le s skromno pokojnino (takšnih je na našem območju zelo veliko). Materialno pomoč nudimo in svetujemo družinam, ki so zašle v krizo zaradi skrhanih medsebojnih odnosov, alkohola in podobno, otrokom in ženskam, žrtvam nasilja, invalidom in socialno ogroženim iz drugih izključenih skupin. V pisarni OZRK Celje smo vsak dan na voljo vsem, ki potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju različnih vlog in pisanju prošenj ter informacije glede uveljavljanja socialnih pomoči in strokovne pomoči.

POSTAJE RDEČEGA KRIŽA
S postajami Rdečega križa RKS - Območno združenje Celje in njegovih 23 krajevnih organizacij s konkretnimi nasveti in akcijami krepi prizadevanja za bolj zdravo in kakovostnejše življenje vseh generacij prebivalstva. Na vseh postajah sodeluje zdravnik oz. medicinski delavec, ki udeležencem svetuje, kako živeti čim bolj zdravo in varno. Na postajah RK merijo krvni tlak ter količino holesterola in sladkorja v krvi. Postaje RK tako opravljajo del funkcije prve pomoči in vzpodbujajo odgovornost posameznikov za lastno zdravje. Na postajah prostovoljci RK in drugi udeleženci izmenjujejo mnenja in izkušnje glede zdravega načina življenja ter informacije o dogajanju v kraju, o delovanju krajevnih društev in drugih ustanov. Program ima velik pomen tudi za medgeneracijsko povezovanje.

Podeli:

Darovanje organov

TUDI PO SVOJI SMRTI LAHKO NEKOMU REŠIMO ŽIVLJENJE
Z darovanjem organa po smrti lahko drugemu človeku povrnemo zdravje ali celo ohranimo življenje. Ledvičnemu bolniku, ki se mora leta in leta vsakih nekaj dni odpraviti v bolnišnico in tam po nekaj ur preživeti ob dializnem aparatu, lahko povrnemo normalno življenje. Marsikateremu bolniku lahko povrnemo vid, srčnemu bolniku, pljučnemu bolniku ali bolniku z odpovedjo jeter, ki mu medicina ne more več pomagati drugače kot s presaditvijo organa, pa lahko rešimo življenje.

Zdravljenje s presajanjem organov in tkiv je že povsem običajna metoda zdravljenja najhujših bolezni. V Sloveniji so ledvico živega darovalca prvič presadili leta 1970, ledvico umrlega darovalca pa leta 1986. Leta 1989 so v Sloveniji prvič presadili kostni mozeg, 1990 srce, 1995 jetra in 2003 pljuča.
Opredelitev za darovanje organov in tkiv je najvišja oblika etične zavesti posameznika in najvišja oblika solidarnosti s sočlovekom. Z opredelitvijo za darovanje v času življenja lahko posameznik postane darovalec organov in tkiv po smrti.

KATERE ORGANE IN TKIVA PRESAJAMO V SLOVENIJI?
V Sloveniji presajamo srce, ledvico, jetra, pljuča in tkiva, kot so kostni mozeg, roženica, kosti, koža, sklepi, vezi, srčne zaklopke in žile.

KDO LAHKO POSTANE DAROVALEC PO SVOJI SMRTI?
Darovalec lahko postane vsakdo, ki ni nosilec bakterijske ali virusne okužbe in nima malignega obolenja, ki bi se lahko preneslo na prejemnika. Za darovanje organov in tkiv po svoji smrti se lahko odloči tudi mladoletna oseba po dopolnjenem 15. letu starosti, starostne omejitve navzgor pa ni. Darovalec ima vso moralno pravico, da svojo prvotno odločitev o posmrtnem darovanju organov tudi prekliče.

ALI JE POTREBA PO DAROVANJU ORGANOV IN TKIV VELIKA?
Potrebe po organih in tkivih so tako v svetu kot pri nas velike. Število čakajočih na organ ali tkivo je povsod večje kot število pridobljenih organov oz. tkiv.

KAKO IN KDAJ MRTVEMU DAROVALCU ODVZAMEJO ORGANE?
Pri mrtvem darovalcu lahko dele telesa zdravniki odvzamejo šele takrat, ko je po vseh predpisih ugotovljena smrt. Sodobna medicina je možgansko smrt, t.j. dokončno odpoved delovanja celotnih možganov, sprejela kot smrt posameznika. Takšno odločitev so sprejele tudi vse velike veroizpovedi sodobnega sveta. Ker je za uspešno presaditev organov ključnega pomena njihova zadostna prekrvavljenost, je treba po smrti darovalca čim prej urediti vse pogoje za odvzem organov. Prav zato je tako pomembno, da se človek za darovanje svojih organov opredeli že za časa svojega življenja, saj je na ta način prihranjen dragoceni čas, ki bo drugemu človeku poklonil življenje.
Ali je starost omejitev za posmrtno darovanje organov in tkiv?

Zakon dovoljuje vpis opredelitve pri osebah, starejših od 15 let, starostne omejitve navzgor pa ni. Pri večini organov in tkiv gre predvsem za njihovo biološko ohranjenost, ne pa za starost darovalca.
Kaj moramo storiti, če se odločimo, da bomo po smrti darovali organe in tkiva?
Na enem od pooblaščenih mest - med njimi je tudi RKS - Območno združenje Rdečega križa Celje (telefonska številka 03 425 25 62, elektronski naslov: celje.ozrk@ozrks.si) izpolnimo "Pristopno izjavo" v dvojniku. Pooblaščena oseba preveri identiteto in overovi Pristopno izjavo. En izvod izjave priporočeno pošlje v Slovenija-transplant, drugi izvod vrne osebi, ki se je odločila za darovanje organov. V Slovenija-transplantu podatke o opredelitvi vpišejo v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pisni izvod izjave arhivirajo. Ob prvem potrjevanju kartice za zdravstveno zavarovanje na samopostrežnem terminalu se podatek nevidno zapiše na kartico. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane neviden. Šele po smrti ga lahko odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski koordinator s svojo posebno, t. im. "profesionalno kartico".

Naj bo človek človeku človek!

Podeli:

Programi za starejše

SREČANJA STAREJŠIH OBČANOV
Srečanja starejših občanov so postala že stalnica delovanja krajevnih organizacij Rdečega križa v vseh občinah, ki jih pokriva RKS - Območno združenje Celje. Če jih ne bi bilo, bi jih naši starostniki prav pogrešali. To je priložnost, da se spomnimo jubilantov, priložnost za klepet in prijetno druženje, za obujanje spominov na mladost, na "tiste lepe stare čase", pa tudi priložnost, da malce spremenimo vsakodnevno okolje in izmenjamo izkušnje o boleznih ter križih in težavah, ki nas tarejo. Krajevne organizacije Rdečega križa se vedno potrudijo in pripravijo sproščujoč kulturni in zabavni program ter kaj dobrega za pod zob.

OBISKI STAREJŠIH, OSAMLJENIH, BOLNIH IN INVALIDNIH OSEB NA DOMU
Prostovoljci 19 krajevnih organizacij Rdečega križa bodo tudi v bodoče obiskovali starejše, osamljene, invalidne in bolne sokrajane na domu, v Domovih za starejše občane in drugih zavodih. Obiskov in pozornosti bodo deležni tudi ljudje v veliki socialni stiski, ki jih revščina potiska v osamljenost in ozadje. Osamljenih, bolnih in invalidov se bomo posebej spomnili in jih obiskovali ob njihovih jubilejih, ob večjih zdravstvenih težavah in pred prazniki, ko je občutek osamljenosti, pozabljenosti in nemoči še večji kot sicer. Prostovoljke in prostovoljci bodo s toplo besedo in skromno pozornostjo v obliki darilca pomagali pri lajšanju osamljenosti in tako vlivali vedrino tam, kjer bo potrebno ter jo dajali in hkrati sprejemali tam, kjer se starejši, osamljeni in invalidi sami dobro znajdejo. Prostovoljci bodo prisluhnili pripovedim obiskanih o njihovih življenjskih uspehih in težavah ter jim tako sporočili, da v svoji radosti in žalosti niso sami. Svetovali jim bodo, kam naj se obrnejo po pomoč, če bo to potrebno in o težavah posameznikov obveščali tudi RKS - OZ Celje, da bo če bo potrebno, reagiral tudi ta.

SKUPINE STARIH ZA SAMOPOMOČ
Pri Območnem združenju Rdečega križa Celje deluje ena skupina starih za samopomoč. V skupini se vsak teden družijo občanke in občani, starejši od 65 let. Srečanja trajajo od ure in pol do dveh ur, dodatne aktivnosti pa potekajo izven rednih srečanj.
Osnovna dejavnost skupine starih za samopomoč je pogovor, druge aktivnosti pa so še petje, branje, telovadba, izleti, srečanja z gosti (pisatelji, strokovnjaki za prehrano in kuhanje, medicinskimi delavci, mojstri domačih obrti...), ustvarjalne delavnice, pohodi…
Vsebina pogovorov so teme, ki udeležence povezujejo. To so: prijateljstvo, iskrenost, poštenje, kako premagati razočaranje, izmenjevanje kuharskih receptov, vrtnarskih in šiviljskih znanj, petje in druge glasbene aktivnosti, pogovor o prebrani knjigi… Udeleženci ob teh pogovorih posredujejo svoje življenjske izkušnje. Končni cilj je, da skupina naključno izbranih posameznikov postane prijateljska skupina, neke vrste velika družina, v kateri se bosta poglabljala medsebojno zaupanje ter razumevanje problemov in ravnanja drug drugega.

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Celje