Obrazec za prijavo v bazo prostovoljcev za pomoč v zvezi s Korona virusom

Rdeči Križ Slovenije-Območna združenje Celje je zaprosil Celjski mladinski center za posredovanje informacij in iskanju prostovoljcev za pomoč najbolj ranljivim (starejšim, kronično bolnim ipd.) v povezavi z epidemijo Korona virusa.
Iščejo mlajše polnoletne in zdrave prostovoljce, ki bodo dosledni pri upoštevanju pravil NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja…). Vpis v bazo poteka s pomočjo Celjskega mladinskega centra, navodila pri izvajanju prostovoljnega dela pa vam bo posredoval Rdeči Križ Slovenije - OZ Celje, kateri tudi zagotavlja varnost in zaščito med delom. Delo se bo izvajalo lokalno v tvojem kraju, vsi prostovoljci pa bodo delo opravljali varno in v skladu s pravili NIJZ.

Prostovoljno delo bo zajemalo: dostava hrane ranljivim skupinam in pomoč pri delitvi le te; dostava zdravil za starejše in kronično bolne ljudi v tvojem kraju in seveda še kakšna dodatna naloga, ki se bo pojavila glede na potrebe.

**S pošiljanjem obrazca potrjujem, da sem seznanjen/a s splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov ter soglašam, da družba Zavod CMLC posredovane osebne podatke zbira in obdeluje za namen posredovanja podatkov Rdečemu Križu Slovenije izključno za prostovoljno delo v zvezi z omejevanjem okužb s Korona virusom.

 

PRIJAVA : OBRAZEC ZA PRIJAVO

NAVODILA UPORABNIKOM ZA POMOČ NA DOMU 

Mestna občina Celje je v sodelovanju s Štabom CZ Mestne občine Celje vzpostavila telefonsko številko 03 49 10920 , preko katere Občina zagotavlja informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov ter drugih nujnih zadev, na katero lahko občani pokličejo med 8. in 19. uro (v soboto med 8. in 15. uro) od ponedeljka do sobote.

Telefonska številka je namenjena:
- družinam, ki jim je odrejena stroga izolacija;
- starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili;
- staršem zaposlenih v ustanovah pomembnih za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Vsi, ki nimate možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, si lahko na telefonsko številko 03 49 10920 naročite potrebna živila ali zdravila, ki vam jih bodo prostovoljci CZ in Rdečega križa Celje dostavili v roku 1 dne (predvidoma naslednji dan od dneva naročila  v dopoldanskem času). Civilna zaščita in Rdeči križ bosta preverjala upravičenost do pomoči. 

Občane opozarjamo, da ne nasedajo prevarantom, ki so se v tem času pojavili pod pretvezo, da nudijo pomoč! Vsak prostovoljec ima pri sebi viden brezrokavnik CZ ali Rdečega križa, priponko na kateri je njegov ime in priimek, št. osebnega dokumenta in podpis ter žig občine Celje.

Spoštujmo drug drugega, si pomagajmo in ostanimo strpni. 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE DOSTAVE POMOČI NA DOM

Z namenom varnega in kakovostnega dela v danih razmerah Koordinacijska skupina RKS priporoča naslednji postopkovnik za izvajanje dostave pomoči na dom:

Naloge in aktivnosti lahko izvaja tisti prostovoljec/ka, ki ne kaže znakov in simptomov obolenj dihal (kašelj, težave z dihanjem, slabo počutje,...).

Prostovoljec, ki izvaja dostavo pomoči na dom, upošteva naslednja navodila:

1. Opremljen je z rokavicami (vedno se uporablja dva para):

1. razkuži roke,

2. nadene notranji par

3. nadene zunanji par rokavic)

Ko se opravi dostava, se zunanji par zavrže in razkuži notranji par rokavic, nato se nadene nov zunanji par rokavic, to naredi pred vstopom v vozilo, s katerim se izvaja dostava pomoči.

2. Maska se nadene v primeru dostave v zaprtem hodniku v bloku ali stanovanjski hiši. Osebam v notranjost stanovanjskih prostorov ne nosimo hrane in/ali zdravil.

3. Ob prihodu na lokacijo se, ali pokliče, ali pozvoni in zaprosi osebo, da sama pride iskati material, ki je odložen pred vhodna vrata.

4. Material se odloži pred vhodna vrati in se pomakne na razdaljo vsaj 2m stran.

5. Prostovoljec počaka, da oseba pride in prevzame material, pri čemer upošteva naslednje: prostovoljec osebo pozdravi in jo vljudno povpraša po počutju. Pri tem prostovoljec izpolni kratek zapisnik, kjer navede datum in uro dostave in predaje artiklov. Ob zaključku procesa se poslovi.

6. Po končani dostavi se osebna varovalna oprema (rokavice, maska, ipd.) odvrže v plastično vrečko in zapre ter odloži na mešane komunalne odpadke.

 

Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Celje

Koordinacijska skupina RKS

Za zdaj ukrepamo predvsem preventivno.

Nujni preventivni ukrepi, ki so podobni kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal

1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
3. Zelo pomembno je, da upoštevamo pravila higiene kašlja (torej, kašljamo v robec).
4. Redno si umivamo roke z milom in vodo ter uporabljamo razkužilo za roke.
5. Izogibamo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi.

Do zdravnika po telefonu, ne osebno

Na morebitne znake nove bolezni morajo biti pozorni tisti, ki se vračajo iz držav, kjer je bolezen razširjena.

Za vse, ki bi zaradi vročine, kašlja in težkega dihanja ter morebitnega stika z okuženim ali s kom, ki je bil na ogroženem območju v tujini, posumili, da so morda okuženi tudi sami, velja poziv:

Ne hodite naokoli, pokličite osebnega zdravnika ali najbližji urgentni center in upoštevajte navodila zdravstvenih delavcev.

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe.

Epidemiološko stanje se hitro spreminja in le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za skupno dobro. Izjemnega pomena je dosledno upoštevanje higienskih navodil.

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Redno si umivamo roke z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19)?

Ljudi nas je običajno strah neznanega ali nečesa, kar ne moremo nadzorovati. Zato je v nepredvidljivih situacijah povsem normalno, da se počutimo žalostne, pod stresom, zmedene, prestrašene ali jezne.

Če se sami znajdemo v situaciji, ko se počutimo tesnobne ali zaskrbljene glede koronavirusa, se lahko opomnimo, da zdravstveni in drugi strokovnjaki sledijo strogim protokolom za zmanjševanje širjenja okužb z virusom in zajezitev vseh posledic. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za skupno dobro.

Kaj lahko pomaga:

Imejmo v mislih, da gre za obdobje, ki je trenutno težko, a bo minilo.

Poskušajmo ostati mirni.

Pomaga nam lahko pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo. Pogovarjajmo se z družino in prijatelji. Če pogovor v živo ni mogoč, lahko uporabimo različne novodobne tehnologije.

Ohranjajmo socialne stike, kolikor je v trenutnih okoliščinah možno oz. varno. Socialne stike lahko vzdržujemo tudi preko novih tehnologij. Izogibajmo se tesnim stikom, predvsem pa druženju v večjih skupinah.

Ohranjajmo zdrav življenjski slog – zdravo se prehranjujmo, dovolj spimo, bodimo fizično aktivni (npr. sprehod, vadba doma,…)

Za sprostitev ne posegajmo po cigaretah, alkoholu in drugih drogah. Ukvarjajmo se z aktivnostmi, ob katerih se počutimo dobro.

Če občutimo, da smo zaradi nastale situacije čustveno preobremenjeni, se lahko obrnemo na spodaj navedene kontakte (najprej uporabimo vire pomoči po telefonu). Če nimamo znakov bolezni ne hodimo v zdravstvene ustanove.

Osredotočimo se na to, kar lahko nadziramo (osnovni higienski ukrepi, več na https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019, dnevna rutina).

Pridobimo čim več relevantnih informacij, ki nam bodo pomagale natančno oceniti tveganje in sprejeti razumne preventivne ukrepe.

Vse informacije v zvezi s koronavirusom in nastalo situacijo, pridobivajmo iz zanesljivih virov (npr. ministrstva, NIJZ, WHO, in medijev, ki te informacije povzemajo).

Zmanjšajmo izpostavljenost medijskim vsebinam, ki nas še dodatno vznemirjajo.

Za soočanje s trenutno situacijo uporabljajmo tiste veščine, s pomočjo katerih smo se že v preteklosti uspešno soočali z neprijetnimi življenjskimi situacijami in ki nam pomagajo obvladovati čustva.

Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnosti in človečnosti. V skrbi za svoje zdravje pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, ljudje s kroničnimi obolenji, starejši..) in kako jim lahko pomagamo na način, da ne ogrozimo svojega zdravja.

Bodimo strpni in sprejemajoči drug do drugega. Samo s skupnimi močmi bomo dosegli, da se bo življenje čimprej spet vrnilo v normalne tirnice.

Ko je stiska zelo huda, lahko pokličete na katerega izmed spodaj navedenih virov.

Telefoni za pomoč v stiski

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete tudi na telefone za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.

Internet kot podporni medij ob duševni stiski:

#tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net .

Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih področjih www.med.over.net .

NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si

Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo. www.zivziv.si

INFORMACIJE O KORONAVIRUSU so dostopne na spodnjih spletnih straneh ter na brezplačni telefonski številki 080 1404

 

PSIHOSOCIALNA POMOČ VSEM ,KI SE V TEM ČASU POČUTIJO NEMOČNE IN V STISKI


Pomoč psihologinje V javnem zavodu Socio Celje nudijo psihosocialno pomoč za vse, ki se v tem času počutijo nemočne ali v stiski. Vsem, ki potrebujejo pogovor, nasvet ali pa samo toplo besedo, je že od ponedeljka dalje na voljo psihologinja in logoterapevtka Tanja Peček.

Dosegljiva je na telefonski številki 031 350 344, in sicer vsak delovni dan, med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro.

V nujnih primerih je dosegljiva tudi izven tega časa. Doslej so se nanjo obračali predvsem starejši ljudje. Telefonskih klicev ni bilo veliko, vendar psihologinja pričakuje, da jih bo iz dneva v dan več. 

 

RKS-OZ CELJE

KORONAVIRUS - VIRI INFORMACIJ

Osrednje spletišče državne uprave – osrednja spletna stan o koronavirusu, kjer se poleg priporočil NIJZ in drugih resorjev dnevno objavljene tudi informacije o vladnih odločitvah na to temo

Spletno mesto NIJZ – ogromen nabor informacij z zelo uporabno zbirko Pogosta vprašanja in odgovori, ki jo redno dopolnjujejo

Priporočila MZZ glede potovanj v posamezne države

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija – poročila o aktualnem stanju širjenja okužb v svetu

Worldometer – spletno mesto skupine raziskovalcev, kjer sproti beležijo število primerov okužb in demografske statistike na to temo.

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Celje